DĖMESIO !

Vasaros metu sekmadieniais
sporto centras nedirbs.